Een geïntegreerd QHSEE-systeem (Quality, Health, Safety, Environment, Energy)

Bij Galère staan kwaliteit, veiligheid, milieu en energiebeheer centraal in de bedrijfscultuur. Het bedrijf is dan ook gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en OHSAS 18001 en leeft deze normen steeds strikt na. De expertise van Galère beantwoordt aan de strengste eisen van de sector. De werkwijze wordt bepaald door absolute voorrang voor veiligheid. En het beleid rond duurzaam bouwen maakt integraal deel uit van alle werkprocessen, om de impact van de werf en de werken op het milieu zo klein mogelijk te houden.

In 2008 behaalde Galère als eerste algemene bouwbedrijf in Wallonië een certificatie voor zijn geïntegreerde QHSEE-systeem. En dat systeem heeft sindsdien niet stilgestaan, integendeel: het bleef evolueren en verbeteren.

De algemene directie heeft zijn verbintenissen rond dit thema vastgelegd in het volgende document:

downloadbare afbeelding met de verbintenissen van de directie voor een geïntegreerd QHSEE-beheer.

Via deze links kunt u de certificeringen downloaden: