Gedragscode

Voor Koninklijke BAM Groep is het essentieel dat zijn partners het volste vertrouwen hebben in zijn werkethiek. Galère, en bijgevolg ook al zijn medewerkers, leeft de waarden van de gedragscode van BAM strikt na. Deze code beschrijft de principes waaraan het bedrijf waarde hecht: eerlijkheid, integriteit en professionaliteit.

Gelijkheid, respect voor anderen, verantwoordelijkheid, autonomie, vertrouwen, transparantie, eerlijkheid, voorbeeldigheid en scherpzinnigheid: allemaal waarden die Galère behartigt en die zijn personeel steeds aan de dag legt.

Lees de gedragscode van Koninklijke BAM Groep