Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Net als bij zijn aandeelhouder staan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal in de strategie van Galère.

Duurzame ontwikkeling komt dan ook consistent aan bod in de verwezenlijking van de projecten van Galère. Dit aspect maakt deel uit van elke werkfase, van de offerte tot de uitvoering van de werf.

Ook de klanten en partners van Galère hechten veel belang aan duurzame ontwikkeling. Daarom zoekt het bedrijf steeds de beste technische oplossingen om de impact van de werf en het bouwwerk op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen. Elk project moet voldoen aan de verwachtingen van alle stakeholders: klanten, partners, medewerkers en de burgermaatschappij.

De methode van Galère steunt dus op verschillende pijlers.

 1. Invoeren van een geïntegreerd en verantwoord managementsysteem
 • Galère heeft altijd veel belang gehecht aan kwaliteit, veiligheid, milieu en energiebeheer. Het bedrijf is dan ook gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en OHSAS 18001 en leeft deze normen strikt na.
 • In 2008 voerde Galère als eerste Waals algemeen bouwbedrijf een geïntegreerd en gecertificeerd QHSEE-systeem in. Met dit systeem beantwoordt Galère aan de vraag van de directie om alle bestaande procedures samen te voegen en er de aspecten ‘veiligheid’, ‘kwaliteit’ en ‘milieu’ in te integreren. In 2015 werd Galère gecertificeerd volgens de norm 10CFR50, waardoor het bedrijf projecten op nucleaire sites mag verwezenlijken.
 • In 2017 voerde Galère een energiebeheersysteem in volgens de ISO-norm 50001.
 1. Bescherming van grondstoffen
 • Galère zet zich in om de milieu-impact van zijn werven zoveel mogelijk te beperken.
 • Producten en materialen hergebruiken is voor Galère een goede manier om zo weinig mogelijk grondstoffen te verbruiken. Voor zijn projecten zet het bedrijf regenwater, gerecyclede producten en systemen voor de productie van groene elektriciteit in. En op de werf verkiest Galère een aansluiting op het elektriciteitsnet boven een stroomaggregaat op stookolie.
 • Om de productie van restafval zoveel mogelijk te beperken, voerde Galère een sorteerbeleid in. Door rechtstreeks op de werven te sorteren, kan afval gemakkelijker geherwaardeerd of gerecycled worden. Galère herwaardeert 98 % van het afval dat door zijn activiteiten geproduceerd wordt.
 • Naar aanleiding van het BWR van 14.06.2001 is het bedrijf geregistreerd om omwille van beroepsredenen een nuttige toepassing te maken van zijn afvalstoffen (art. 2 van het besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt).
 • Tot slot streeft Galère ernaar op zijn werven voor 100 % gebruik te maken van gecertificeerd hout.
 1. Koolstofvoetafdruk beheersen
 • Galère zet zich voortdurend in om zijn milieuvoetafdruk verder te verkleinen.
 • Koninklijke BAM Groep zet zich al jarenlang in voor een duurzaam beleid en heeft zijn sporen reeds verdiend. Sinds 2014 staat BAM dan ook op de A-lijst van het CDP (Climate Disclosure Program), het enige systeem waarmee wereldwijd de impact van beursgenoteerde bedrijven op klimaatverandering gemonitord wordt. De verzamelde gegevens zijn transparant, worden door een extern bureau gecontroleerd en zijn toegankelijk voor investeerders. Deze erkenning toont dat BAM zich inspant om de klimaatverandering te bestrijden.
 • In dit kader laat Galère op regelmatige tijdstippen de CO2-uitstoot in zijn kantoren, op zijn werven en van zijn verplaatsingen opmeten.
 • In 2010 heeft Galère besloten alle elektriciteitscontracten aan te passen, zodat het bedrijf op alle actieve werven over groene laagspanningselektriciteit beschikt. De kantoren van de hoofdzetel van het bedrijf werden uitgerust met zonnepanelen die voorzien in een deel van de energienoden. En sinds 2012 wordt er groene elektriciteit gebruikt voor de kantoren in Luik en de hoogspanningswerven. Dankzij deze aanpassingen en investeringen kon Galère sinds 2012 zijn globale CO2-uitstoot met bijna één derde verminderen.
 • Verder wil Galère voor zijn toekomstige projecten een ambitieus beleid voor CO2-compensatie invoeren. Als partner van de ngo Kiem des Levens gaat het bedrijf al zijn transportgerelateerde uitstoot compenseren door 336.000 bomen te planten in Madagaskar.
 • Tot slot heeft Galère sinds 2017 de ‘Méthode Bilan Carbone’-licentie. Deze diagnosemethode voor broeikasgassen werd op punt gesteld door Association Bilan Carbone en stelt Galère in staat officieel te berekenen hoeveel koolstof er op werven of door het bedrijf uitgestoten wordt, en acties aan te bevelen waarmee het bedrijf zijn koolstofafdruk op de planeet kan verkleinen.
 1. Optimalisatie van het transport
 • Galère wil steeds groenere wagens leasen om zo de negatieve impact van deze voertuigen op het milieu te verkleinen. Daarom gaat de voorkeur steeds uit naar voertuigen die weinig uitstoten, zowel voor bestelwagens als voor bedrijfswagens. Dankzij dit beleid daalde de gemiddelde uitstoot van 145 gram in 2010 naar 110 gram in 2016 (en de doelstelling voor 2020 is minder dan 100 gram).
 • Verder rationaliseert Galère de verplaatsingen van zijn medewerkers naar de werven.
 • Het bedrijf organiseert regelmatig sensibiliseringscampagnes rond alternatieve vervoerswijzen om elk personeelslid bewust te maken van het probleem.
 1. Lokaal en solidair engagement
 • Elk jaar ondersteunt Galère solidaire projecten in België. En dat engagement is broodnodig in onze samenleving als we de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en de integratie willen bevorderen via verenigingen die zich inzetten voor deze doelen.
 1. Opleiding en sensibilisering van werknemers
 • In de bouwsector is hij die zijn werktuigen degelijk beheerst, van onschatbare waarde. Daarom werd er bij Galère een ontwikkelings- en opwaarderingsbeleid voor het werk ingevoerd. Door nieuwe werktuigen en -methodes te gebruiken en door zijn geïntegreerde managementsysteem strikt toe te passen, geeft het bedrijf elke werknemer de kans om zich te concentreren op de taken waarvoor hij of zij een echte meerwaarde kan betekenen.
 • Om te zorgen dat Galère een gegeerde werkgever blijft in de sector van de technische beroepen, worden er doorlopend specifieke opleidingen georganiseerd voor bepaalde beroepen. Zo volgden heel wat medewerkers bijvoorbeeld opleidingen rond de milieuproblematiek.
 • Galère, en bijgevolg ook al zijn medewerkers, leeft de waarden van de gedragscode van BAM strikt na. Deze code beschrijft de principes waaraan het bedrijf waarde hecht: eerlijkheid, integriteit en professionaliteit.