Liste des articles
06/09/2012

ARTESIS HOGESCHOOL SCHENKT STAD NIEUW IJKPUNT OP SPOOR NOORD

Antwerpen, 6 september 2012
Met de eerste steenlegging werd het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe campus van Artesis aan Park Spoor Noord. Het projectvoorstel van Interbuild N.V. is een ontwerp van de architectenbureaus Poponcini & Lootens en Jaspers-Eyers Architects.


Geschenk van de stad “Spoor Noord is een van de plekken in Antwerpen die in volle ontwikkeling is. We hebben een aanzet gegeven door daar een groot park te maken van 17 hectaren. De extra ontwikkeling die de link zal leggen tussen het park, het eilandje en de binnenstad van Antwerpen, zal een enorme boost geven aan de omgeving. Spoor Noord is ‘the place to be’.”, burgemeester Patrick Janssens.
Het is op deze strategische plek dat Artesis haar nieuwe campus zal bouwen.

Geschenk aan de stad Patrick Lootens van Poponcini & Lootens : “Zoals Spoor Noord een geschenk is van de stad, zo wenst het Artesis-gebouw een geschenk te zijn aan de Stad.”

“We vinden het belangrijk dat Antwerpen de meest aangename stad is om te wonen, te werken en te bezoeken. Steeds meer studenten die in Antwerpen studeren, blijven na hun studies in Antwerpen hangen om een gezin te vormen en een job te vinden. Ik denk dat de nieuwe campus van Artesis op Spoor Noord hier een belangrijke bijdrage tot kan leveren.”, aldus Patrick Janssens.

De nieuwe campus zal plaats bieden aan 3500 studenten uit de professionele bacheloropleidingen. De nieuwbouw is opgebouwd uit een trapeziumvormige hoofdbouw, gelegen aan de Noorderplaats (Italiëlei), een rechthoekige bouw aan de Ellermanstraat, een langgestrekte laagbouw aan de Noorderlaan en tot slot een binnenplaats met auditoria, een groene zone en een helling naar de uitgestrekte ondergrondse parking. De Artesis Hogeschool investeert 64 mio € in dit project.

Camille Paulus, voorzitter van Artesis, is opgezet: “Met dit project zal Antwerpen er een ijkpunt bij krijgen en zich uitstrekken van het nieuwe justitiepaleis tot aan de campus van de Artesis Hogeschool. De oplevering van het gebouw is gepland in januari 2015. We hopen Campus Spoor Noord in gebruik te nemen bij de start van het academiejaar 2015-2016.”

Artesis heeft gestreefd naar een ontwerp dat past binnen het stedenbouwkundig concept en de vernieuwende identiteit van Spoor Noord. De stedelijke trap aan de voorzijde brengt het park tot aan de Italiëlei. Het ontwerp integreert op een harmonieuze wijze de nieuwe parkbrug die uitmondt in de parkhelling die letterlijk langs, op en onder het hogeschoolgebouw loopt waardoor er een mooie relatie ontstaat tussen het publieke en het privatieve domein.

De bouw van de nieuwe campus van de Artesis Hogeschool betekent voor Interbuild een hele uitdaging die volledig binnen hun visie voor diversificatie in projecten past. Manu Coppens, afgevaardigd bestuurder van Interbuild: ” Interbuild heeft verschillende grote projecten in Antwerpen gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan het MAS. Aan Park Spoor Noord hebben we het douanegebouw ‘Noordster’, de ‘Avenue Building’ en ‘London Tower’ opgeleverd. Samen met de andere realisaties op Spoor Noord, zal de nieuwe hogeschoolcampus het sluitstuk aan het noordelijke eindpunt van de Leien vormen.”

Patrick Lootens stelt “Het ontwerp wil de idee van een ‘open’ campus realiseren binnen een gedelimiteerd bouwblok. Dit ontwerp kiest resoluut voor een centrale groene patio waaraan de gemeenschappelijke hoofdfuncties liggen ontsloten door een beglaasde rondgang. Door haar sterke architecturale expressie en gedurfde volumewerking gedraagt het gebouw zich als een fier nieuw ‘personage’ in de Stad.”

Alle informatie, foto’s en filmpjes zijn terug te vinden op www.campusspoornoord.be . Artesis stelt het bouwproject ook voor aan de buurtbewoners op donderdag 20 september 2012 van 18– 21 uur, tijdens een infomoment over de ontwikkelingen op de kop van Spoor Noord in de Douanetoren Noordster.

De nieuwe campus in een notendop

 • Oppervlaktes
  • grondopp. 11.200 m²
  • bruto bovengrondse bouwopp. 23.240 m²
   • kant Noorderplaats: 8 bouwlagen
   • kant Ellermanstraat: 4 bouwlagen
   • overige: 1 bouwlaag
  • bruto ondergrondse bouwopp. 13.050 m²
   • 2 bouwlagen
 • Aula’s en leslokalen
  • 9 aula’s variërend van 70 tot 250 personen
  • 49 leslokalen gaande van 12 tot 70 zitplaatsen
  • 12 speciaal uitgeruste PC-lokalen
  • 57 specifiek ingerichte leslokalen
 • Andere ruimtes
  • een bibliotheek van 900 m²
  • een cafetaria met 700 zitplaatsen
  • hoofdinkom met onthaal aan de Noorderplaats
  • secundaire inkomzones langs parkhelling en Ellermanstraat
  • fietsstallingen, toegankelijk via Ellermanstraat en parkhelling
  • ondergrondse parking via Ellermanstraat
  • decompressiezones en studieruimtes verspreid over de campus
  • administratieve zones

Over Artesis Hogeschool Antwerpen

De Artesis Hogeschool Antwerpen is de vierde grootste hogeschool in Vlaanderen met 8600 studenten en 1500 personeelsleden op jaarbasis. Artesis heeft de meerderheid van haar vestigingen in Antwerpen, maar biedt ook opleidingen aan in Mechelen. De Artesis Hogeschool Antwerpen is een Vlaamse autonome hogeschool, met opleidingen in:

 • architectuurwetenschappen
 • bedrijfskunde
 • gezondheidszorg
 • industriële wetenschappen
 • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
 • Koninklijk Conservatorium
 • lerarenopleiding
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • technologie
 • vertalers en tolken

De Artesis Hogeschool Antwerpen maakt deel uit van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Hierdoor wordt intensief samengewerkt met de andere partner-onderwijsinstellingen aan de realisatie van een maatschappelijk verantwoord, samenhangend, helder gestructureerd en toekomstgericht opleidingsaanbod in de regio Antwerpen

Artesis inspireert Inspiratie is dat wat mogelijkheden opent in het leven. Wat mensen ertoe beweegt – en ze ook de middelen geeft – iets tot stand te brengen. Een hogeschool heeft tal van taken, maar voor ons komen ze uiteindelijk alle hierop neer: jonge mensen inspireren om op hún manier de wereld in te stappen – en aan te pakken. Met andere woorden, onze ambitie klinkt als “Artesis wil een bijdrage leveren aan een innoverende maatschappij door samen, via kwaliteitsvol, geëngageerd en pluralistisch onderwijs en onderzoek, de talenten van al zijn 8600 studenten te ontwikkelen”.

Meer informatie:

communicatiedienst
coördinator communicatie
03 213 93 09 | 0478 482 566

Themasite met tekst, foto- en filmmateriaal
www.campusspoornoord.be