Milieu

Galère richt zich bewust op een duurzame toekomst. Het milieuvraagstuk neemt dus steeds een centrale plaats in voor het bedrijf. Al meer dan 25 jaar is er binnen Galère een specifieke cel actief die zich bezighoudt met milieuwerkzaamheden, zoals de sanering van afgedankte bedrijfsruimten en voormalige vuilnisbelten, en de inrichting van stortplaatsen.

Dankzij zijn specifieke expertise en competenties op dit vlak kan Galère zijn klanten een geïntegreerd beheer van hun projecten voorstellen. Galère neemt de reiniging van vervuilde bodems voor zijn rekening, alsook alle andere stappen in het saneringsproces: van de grondwerken tot de bouw en de aanleg van de omgeving. Met de technische kennis van de teams en zijn kwalitatieve, hoogtechnologische gereedschappen kan Galère een brede waaier aan projecten verwezenlijken, van a tot z!

Galère kan talrijke referenties aanhalen voor deze specifieke werven.

Sanering van afgedankte bedrijfsruimten

 • Beheer van invasieve planten: Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw
 • Asbestbeheer: met asbest vervuilde grond in soepele containers plaatsen (Big Bag) en ongebonden asbest verwijderen
 • Behandeling ter plaatse: thermisch en fysicochemisch
 • Grondwerken, sorteren en afvoeren naar de gepaste verwerkingscentra: in zwaden plaatsen en de analyses opvolgen, afvoeren per boot
 • Afval sorteren en selectief afvoeren
 • Selectieve afbraak van afgedankte gebouwen
 • Noodinterventies

Sanering van voormalige vuilnisbelten

 • Ontgassing
 • Plaatsen van een afdichtingslaag
 • Drainage van infiltratiewater
 • Langetermijntoezicht
 • Reiniging en onderhoud van ontgassingsputten op stortplaatsen
 • Waterdicht afdeksysteem, afgestemd op de risico’s

Inrichting van stortplaatsen

 • Systeem invoeren om percolaat op te vangen en af te voeren naar de verwerkingslocatie
 • Opslag van vaste stoffen in afgedichte ruimtes. Welk afdichtings-drainagesysteem er gebruikt wordt, hangt af van de eigenschappen van de site, het verontreinigingsgevaar en de eventuele gevolgen van de verontreiniging.